RECOM-HUAT

RECOM-HUAT

HOME

PROJEKTÜNKRŐL

A RECOM a határon átnyúló együttműködésben több éves tapasztalattal rendelkező regionális fejlesztéssel foglalkozó szervezetek közös projektje. Célja, hogy erősítse a határon átnyúló tevékenységek elfogadását, elősegítse az együttműködés tudatosítását, és a határ mindkét oldalán elmélyítse a régiók közti együttműködést. A RECOM támogatni kívánja az ötletek és kezdeményezések, valamint a régiókkal, illetve régiók között tervezett projektek sikeres megvalósítását. A RECOM a határon átívelő tapasztalatcsere és a regionális kooperációs menedzsment platformjának is tekintendő.

SZAKTERÜLETÜNK

A határon átnyúló együttműködés keretében támogatjuk a tudás- és tapasztalatcserét, valamint szinergiákat hozunk létre a helyi és a regionális kezdeményezések, a hálózatok és a projektek között. Ennek érdekében határon átnyúló tematikus
hálózatokban működünk együtt a gazdaság, az innováció, a kutatásfejlesztés, a mobilitás, a szabadidő és a turizmus, a környezet és energia, a képzés és
munkaerőpiac terén.
ENNEK KÖSZÖNHETŐEN AZ ALÁBBI EREDMÉNYEK VÁRHATÓK

• határon átnyúló kezdeményezések/ötletek
• határon átnyúló együttműködés és partnerség
• városok és községek közötti együttműködés, „people to people"- tevékenységek, mint pl. határon átnyúló kisprojektek, helyi partnerségek és kulturális együttműködési formák
• regionális szinten kiemelt fontosságú projektek, amelyek megvalósítását fi gyelemmel kísérjük hálózati munkánk során

TEVÉKENYSÉGEINK

• személyes tanácsadás a programterület mindkét nyelvén tartalmi segítségnyújtás a helyi és regionális igényekkel összehangolt határon átnyúló projektötletek és -koncepciók kidolgozásához
• kapcsolat kialakítás a megfelelő projektpartnerekkel
• határon átnyúló műhelytalálkozók, szemináriumok, tanulmányi kirándulások és partnerbörzék szervezése, többnyelvű moderálása
• a hasonló súlypontok köré felépülő projektek hálózatba kapcsolása a szinergiateremtés érdekében
• folyamatos tapasztalatcsere az Európa egészét érintő trendekről a szomszédos határ menti és egyéb európai régiókkal 

News